વલસાડ : અંગ્રેજી માધ્યમની મુખ્ય વિષયના પાઠ્ય પુસ્તક ન મળતા વાલી અને શિક્ષકો તકલીફમાં મુકાયા

0
50

સુરતઃ હરીફાઈના યુગમાં પ્રત્યેક વાલી પોતાનું બાળક હંમેશ ભણવામાં આગળ રહે તે માટે બાળકો પાસે વેકેશનનો સદ્ ઉપયોગ કરીને પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધી ભણતા વિદ્યાર્થીઓને તેમના વાલીઓ ગણિત, વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિષયોનું અધ્યાપન કરાવતા હોય છે. જેથી શાળામાં પરીક્ષા દરમિયાન સારા ગુણ મેળવી શકે. પરંતુ બજારમાં પાઠ્ય પુસ્તકો ન મળતા કાર્યમાં વિક્ષેપ પડે છે. શિક્ષકો પણ આવનાર સત્રમાં તૈયારી કરી સારા શિક્ષણ માટે સજ્જ બને છે. આમ પાઠ્ય પુસ્તકોના અભાવે શિક્ષકોને પણ ઉનાળાના વેકેશનમાં તૈયારી કરવાનો સમય મળતો નથી. ચાલુ વર્ષે અંગ્રેજી માધ્યમના પાઠ્ય પુસ્તકોમાં ધોરણ 1થી 5ના મેથ્સ અને ધો. 6 થી 8ના મુખ્ય વિષય ગણાતા મેથ્સ અને સાયન્સ ની ચોપડીઓ ન મળતા તકલીફ પડી રહી છે.

વાલીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે

ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલુ વર્ષે અમુક વિષયોના અભ્યાસ ક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. વિભાગ દ્વારા નવા પુસ્તકો પ્રિન્ટિંગ કામ ચાલુ હોવાથી માર્કેટમાં પુસ્તકો મુકવામાં આવ્યા નથી. ચાલુ વર્ષે ધો. 1થી 5માં મેથ્સ અને ધો. 6 થી 8 માં મેથ્સ અને સાયન્સ વિષયના પુસ્તકો માર્કેટમાં આવ્યા નથી. પ્રિન્ટિંગ કામ ચાલુ હોવાથી હજુ સુધી બજારમાં પાઠ્ય પુસ્તકો આવ્યા નથી. જેથી વેકેશનમાં પણ બાળકો પાસે નવા અભ્યાસ ક્રમમાં ભણવામાં સરળતા રહે તે માટે વેકેશનમાં બાળકો પાસે નિયમિત વાંચન અને લેખન કરાવતા વાલીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે. વેકેશન બાદ શાળાઓ શરૂ થાય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને મેથ્સ જેવા વિષય સરળતાથી સમજાય તે માટે વાલીઓ વેકેશન માં પણ બાળકોને માત્ર 1 થી 2 કલાક રેલગ્યુલર ભણાવતા હોય છે. વહેલી તકે પાઠ્ય પુસ્તકો બજારમાં આવીજાય તેવી વાલીઓની લાગણી છે.

શિક્ષકોને પણ તકલીફ પડશે

દર વર્ષે ઉનાળાના વેકેશ દરમિયાન શાળાના શિક્ષકો દ્વારા પણ નવા અભ્યાસ ક્રમને સમજીને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની તૈયારીઓમાં લાગી જતા હોય છે મેથ્સ જેવા વિષયમાં ઝીણવટ ભરી રીતે વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવા શિક્ષક મિત્રોએ પણ તૈયારી કરવી પડતી હોય છે. જે માટે શિક્ષકો દ્વારા મે મહિનામાં તૈયારીઓ કરતા હોય છે. ચાલુ વર્ષે મેથ્સ અને સાયન્સ જેવા મુખ્ય પુસ્તકો ન આવતા શિક્ષકોને પણ તકલીફ પડશે બાકી બચેલા વેકેશનના દિવસોમાં પહેલા 2થી 3 માસનો કોર્સ સમજવો જરૂરી બને છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here