હવે અભણ લોકોનાં લાયસન્સ કરી લેવાશે જપ્તઃ હાઇકોર્ટ

0
6

કોર્ટે કહ્યું કે, ‘કોર્ટનું એવું માનવું છે કે મોટર વાહન નિયમોને ન તો માત્ર લાયસન્સ લેનારા વ્યક્તિઓનાં લાભને માટે તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા છે પરંતુ તેવાં લોકોએ પણ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખવા જોઇએ કે જે માત્ર જાહેર રસ્તાઓનો જ ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય.

જયપુરઃ રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે એક એવો ચુકાદો આપ્યો છે કે જ્યાર બાદ હવે અભણ લોકોનાં લાયસન્સ પરત લઇ લેવાશે. હાઇકોર્ટે એક ચુકાદામાં જણાવ્યું કે, અભણ ડ્રાઇવર ચાલીને જનારા લોકો માટે ખતરારૂપ છે કેમ કે તેઓ જાહેર માર્ગો અને ચાર રસ્તાઓ પર લાગેલા સાઇનબોર્ડ્સ અને ચેતાવણીને નથી વાંચી શકતા. એવામાં તેમનાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પરત લઇ લેવામાં આવશે.

હાઇકોર્ટ પરિવહન અધિકારીઓને કહ્યું કે, તેઓ આ સંબંધમાં ઉચિત નિર્દેશ અને ગાઇડલાઇન રજૂ કરે. એટલું જ નહીં, કોર્ટે અધિકારીઓને તે મામલામાં પણ કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ કર્યો છે કે જ્યાં વાંચવા અને લખવામાં અસમર્થ વ્યક્તિઓને લાયસન્નસ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતાં.

અભણ વ્યક્તિએ HMVનાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે કરી હતી અરજીઃ
હકીકતમાં દિપકસિંહે હાઇકોર્ટમાં એવી અરજી દાખલ કરીને કહ્યું કે, પરિવહન વિભાગ તેને ભારે વાહનનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રજૂ નથી કરી રહેલ. તેને હાઇકોર્ટને આ મામલામાં પરિવહન વિભાગને આદેશ રજૂ કરવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. જસ્ટિસ સંજીવ પ્રકાશ શર્માએ દિપકની આ અરજીને ખારીજ કરી દીધી છે. જો કે કોર્ટે કહ્યું કે, ‘કોર્ટનું માનવું એમ છે કે મોટર વાહન નિયમોને ન માત્ર લાયસન્સ લેનારા વ્યક્તિઓનાં લાભ માટે તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા છે પરંતુ તે લોકોનાં પણ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખવા જોઇએ કે જે માર્ગોનો ઉપયોગ કરી રહેલ છે.’

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here