૨૩ જુલાઈ બાલ ગંગાધર તિલક (લોકમાન્ય તિલક)ની જન્મ જયંતિ

0
24

૨૩ જુલાઈ ૧૮૫૬ ના રોજ બાલ ગંગાધર તિલક નો જન્મ રત્નાગીરી, હાલના મહારાષ્ટ્ર, ભારત ના બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. તેઓ એક ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી, પત્રકાર, શિક્ષક, સમાજ સુધારક, વકીલ અને સ્વતંત્રતા કાર્યકર હતા.

તેમણે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ પ્રથમ નેતા હતા. તિલક તેમણે ખાસ કરીને સ્વરાજ્ય માટે લડાઈ તરફ, તેના મધ્યમ વલણ વિરોધ ૧૮૯૦ માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ જોડાયા હતા. તેઓ લોકો દ્વારા સ્વીકારેલા નેતા હતા તેથી તેમને “લોકમાન્ય તિલક” કહેતા હતા. તેમને “સ્વરાજ મારા જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. અને હું તેને લઈને જ જંપીશ સુત્ર આપ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here