અમદાવાદ : માનસી સર્કલ નજીક કોમ્પ્લેક્સમાં લાગી આગ, ફાયરબ્રિગેડની 3 ગાડી ઘટના સ્થળે.

0
2

અમદાવાદ : માનસી સર્કલ નજીક કોમ્પ્લેક્સ માં લાગી આગ ,

કોમ્પ્લેક્ષ ના બીજા માળે આવેલી દુકાનમાં લાગી આગ

ફાયર બ્રિગેડ ની 3 ગાડી ઘટના સ્થળે