ગુજરાતમાં કોરોનાના વધુ 152 કેસ, અમદાવાદમાં વધુ 94 કેસ વધ્યા

0
21

ગુજરાતમાં કોરોનાના વધુ 152 કેસ
રાજ્યમાં છેલ્લા 12 કલાકમાં વધુ બેનાં મોત
રાજ્યમાં કોરોનાથી 105ના મોત
અમદાવાદમાં વધુ 94 કેસ વધ્યા
અમદાવાદનો આંકડો પહોંચ્યો 1595 પર
ગુજરાતમાં કોરોનાનો કુલ આંક 2559
સુરતમાં વધુ 30, વડોદરા વધુ 14 કેસ નોંધાયા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here