લાખણી : ગ્રામપંચાયત દ્વારા સેનેટ્રાઇઝ મશીન લગાવવામાં આવ્યું

0
84

 

લાખણી : કોરોના વાઇરસના ચેપને અટકાવવા માટે દેશ અને રાજ્યના વિવિધ જગ્યાએ સનેટ્રાઇઝ મશીનો લગાવવામાં આવ્યા છે ત્યારે લાખણી ની ગ્રામ પંચાયત દ્વારા બજારમાં સેનેટ્રાઇઝ મશીન લગાવવામાં આવ્યું છે. લાખણી બજારમાં આવતા વેપારીઓ અને ખરીદી માટે આવતા ગ્રાહકો  મશીનમાં સેનેટ્રાઇઝ થયા પછી બજારમાં પ્રવેશે છે.

 

અહેવાલ : મુકેશ સોની, CN24NEWS, લાખણી, બનાસકાંઠા  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here