કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,66,254 અને 3,682ના મોત અને કુલ 1,48,522 દર્દી ડિસ્ચાર્જ.

0
0

ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 56,91,372 લોકોના કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી કુલ 1,66,254 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે. જ્યારે 3,682ના કોરોનાને કારણે મોત થયા છે. તેમજ કુલ 1 લાખ 48 હજાર 585 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ રાજ્યમાં 13,985 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 69 દર્દી વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 13,916ની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લા અને શહેરમાં 5,28,935 ક્વોરન્ટીન છે, જેમાં 528,678 હોમ ક્વોરન્ટીન અને 257 ફેસિલિટી ક્વોરન્ટીન છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

 

 

1 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
8 સપ્ટેમ્બર 1,295 13 1,445
9 સપ્ટેમ્બર 1,329 16 1,336
10 સપ્ટેમ્બર 1,332 15 1,415
11 સપ્ટેમ્બર 1,344 16 1,240
12 સપ્ટેમ્બર 1365 15 1335
13 સપ્ટેમ્બર 1,326 15 1,205
14 સપ્ટેમ્બર 1,334 17 1,255
15 સપ્ટેમ્બર 1,349 17 1,444
16 સપ્ટેમ્બર 1,364 12 1,447
17 સપ્ટેમ્બર 1,379 14 1,652
18 સપ્ટેમ્બર 1,410 16 1,293
19 સપ્ટેમ્બર 1,432 16 1,470
20 સપ્ટેમ્બર 1,407 17 1,204
21 સપ્ટેમ્બર 1,430 17 1,316
22 સપ્ટેમ્બર 1,402 16 1,320
23 સપ્ટેમ્બર 1,372 15 1,289
24 સપ્ટેમ્બર 1,408 14 1,510
25 સપ્ટેમ્બર 1,442 12 1,279
26 સપ્ટેમ્બર 1417 13 1419
27 સપ્ટેમ્બર 1,411 10 1,231
28 સપ્ટેમ્બર 1,404 12 1,336
29 સપ્ટેમ્બર 1,381 11 1,383
30 સપ્ટેમ્બર 1,390 11 1,372
1 ઓક્ટોબર 1,351 10 1,334
2 ઓક્ટોબર 1,310 15 1,250
3 ઓક્ટોબર 1343 12 1304
4 ઓક્ટોબર 1302 9 1246
5 ઓક્ટોબર 1327 13 1405
6 ઓક્ટોબર 1335 10 1473
7 ઓક્ટોબર 1311 9 1414
8 ઓક્ટોબર 1278 10 1266
9 ઓક્ટોબર 1243 9 1518
10 ઓક્ટોબર 1221 10 1456
11 ઓક્ટોબર 1181 9 1413
12 ઓક્ટોબર 1169 8 1442
13 ઓક્ટોબર 1158 10 1375
14 ઓક્ટોબર 1175 11 1414
15 ઓક્ટોબર 1185 11 1329
16 ઓક્ટોબર 1191 11 1279
17 ઓક્ટોબર 1161 9 1270
18 ઓક્ટોબર 1091 9 1233
19 ઓક્ટોબર 996 8 1147
20 ઓક્ટોબર 1126 8 1128
21 ઓક્ટોબર 1,137 9 1,180
22 ઓક્ટોબર 1,136 7 1,201
23 ઓક્ટોબર 1,112 6 1,264
24 ઓક્ટોબર 1021 6 1013
કુલ આંક 69,819 660 70802

 

રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,66,254 અને 3,682ના મોત અને કુલ 1,48,522 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 41,172 1,886 35,871
સુરત 35,242 826 32,529
વડોદરા 15,087 208 12,779
ગાંધીનગર 4,666 83 3,747
ભાવનગર 4,688 67 4,499
બનાસકાંઠા 2,607 29 2,470
આણંદ 1,354 16 1,274
અરવલ્લી 717 24 621
રાજકોટ 12,112 158 11,089
મહેસાણા 3,687 31 3,352
પંચમહાલ 2,770 20 2,446
બોટાદ 845 5 731
મહીસાગર 1,200 7 1123
પાટણ 2,398 44 2,121
ખેડા 1,522 15 1,420
સાબરકાંઠા 1,577 11 1,495
જામનગર 8,070 35 7,666
ભરૂચ 2,784 16 2,570
કચ્છ 2,650 33 2,389
દાહોદ 1,879 6 1599
ગીર-સોમનાથ 1,731 23 1,540
છોટાઉદેપુર 618 2 516
વલસાડ 1,240 9 1,202
નર્મદા 1,254 1 1,077
દેવભૂમિ દ્વારકા 726 5 610
જૂનાગઢ 3,534 33 3,234
નવસારી 1,330 7 1,262
પોરબંદર 549 4 529
સુરેન્દ્રનગર 2,267 12 1,900
મોરબી 2,056 16 1,836
તાપી 774 6 754
ડાંગ 120 0 115
અમરેલી 2,704 25 2,229
અન્ય રાજ્ય 162 3 132
કુલ 1,66,254 3,682 1,48,522

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here