કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,72,009 અને 3,714ના મોત અને કુલ 1,55,105 દર્દી ડિસ્ચાર્જ.

0
13

રાજ્યમાં ધીમે ધીમે કોરોના સંક્રમણ કાબૂમાં આવી રહ્યું છે. સતત છઠ્ઠા દિવસે કોરોનાના 1 હજાર કરતા ઓછા કેસ નોંધાયા છે. 24 કલાકમાં 52,657 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી નવા 969ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે 6 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. તેમજ 1027 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યાં છે. આ સાથે જ સાજા થવાનો દર 90.17 ટકા થઈ ગયો છે, એટલે કે 100 દર્દીએ 90થી વધુ દર્દી સાજા થવા લાગ્યા છે. હાલ રાજ્યમાં 13,190 એક્ટિવ કેસ(સારવાર હેઠળ હોય એવા દર્દી) છે.

ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 60,02,273 લોકોના કોરોનાના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી કુલ 1,72,009 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે.જ્યારે 3,714ના કોરોનાને કારણે મોત થયા છે. તેમજ કુલ 1 લાખ 55 હજાર 105 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ રાજ્યમાં 13,190 એક્ટિવ કેસ છે,જેમાંથી 62 દર્દી વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 13,128ની હાલત સ્થિર છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 સપ્ટેમ્બરથી 30 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
8 સપ્ટેમ્બર 1,295 13 1,445
9 સપ્ટેમ્બર 1,329 16 1,336
10 સપ્ટેમ્બર 1,332 15 1,415
11 સપ્ટેમ્બર 1,344 16 1,240
12 સપ્ટેમ્બર 1365 15 1335
13 સપ્ટેમ્બર 1,326 15 1,205
14 સપ્ટેમ્બર 1,334 17 1,255
15 સપ્ટેમ્બર 1,349 17 1,444
16 સપ્ટેમ્બર 1,364 12 1,447
17 સપ્ટેમ્બર 1,379 14 1,652
18 સપ્ટેમ્બર 1,410 16 1,293
19 સપ્ટેમ્બર 1,432 16 1,470
20 સપ્ટેમ્બર 1,407 17 1,204
21 સપ્ટેમ્બર 1,430 17 1,316
22 સપ્ટેમ્બર 1,402 16 1,320
23 સપ્ટેમ્બર 1,372 15 1,289
24 સપ્ટેમ્બર 1,408 14 1,510
25 સપ્ટેમ્બર 1,442 12 1,279
26 સપ્ટેમ્બર 1417 13 1419
27 સપ્ટેમ્બર 1,411 10 1,231
28 સપ્ટેમ્બર 1,404 12 1,336
29 સપ્ટેમ્બર 1,381 11 1,383
30 સપ્ટેમ્બર 1,390 11 1,372
1 ઓક્ટોબર 1,351 10 1,334
2 ઓક્ટોબર 1,310 15 1,250
3 ઓક્ટોબર 1343 12 1304
4 ઓક્ટોબર 1302 9 1246
5 ઓક્ટોબર 1327 13 1405
6 ઓક્ટોબર 1335 10 1473
7 ઓક્ટોબર 1311 9 1414
8 ઓક્ટોબર 1278 10 1266
9 ઓક્ટોબર 1243 9 1518
10 ઓક્ટોબર 1221 10 1456
11 ઓક્ટોબર 1181 9 1413
12 ઓક્ટોબર 1169 8 1442
13 ઓક્ટોબર 1158 10 1375
14 ઓક્ટોબર 1175 11 1414
15 ઓક્ટોબર 1185 11 1329
16 ઓક્ટોબર 1191 11 1279
17 ઓક્ટોબર 1161 9 1270
18 ઓક્ટોબર 1091 9 1233
19 ઓક્ટોબર 996 8 1147
20 ઓક્ટોબર 1126 8 1128
21 ઓક્ટોબર 1,137 9 1,180
22 ઓક્ટોબર 1,136 7 1,201
23 ઓક્ટોબર 1,112 6 1,264
24 ઓક્ટોબર 1021 6 1013
25 ઓક્ટોબર 919 7 963
26 ઓક્ટોબર 908 4 1,102
27 ઓક્ટોબર 992 5 1,238
28 ઓક્ટોબર 980 6 1107
29 ઓક્ટોબર 987 4 1087
30 ઓક્ટોબર 969 6 1027
કુલ આંક 75,574 692 77,626

 

રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,72,009 અને 3,714ના મોત અને કુલ 1,55,105 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

 

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 42,358 1900 37,312
સુરત 36,670 843 34,072
વડોદરા 15,709 209 13,346
ગાંધીનગર 4879 93 4017
ભાવનગર 4754 67 4595
બનાસકાંઠા 2727 29 2673
આણંદ 1428 16 1355
અરવલ્લી 743 24 670
રાજકોટ 12,682 160 11,692
મહેસાણા 3858 31 3570
પંચમહાલ 2860 20 2530
બોટાદ 836 5 734
મહીસાગર 1224 7 1162
પાટણ 2515 46 2249
ખેડા 1574 15 1492
સાબરકાંઠા 1681 11 1608
જામનગર 8244 35 7898
ભરૂચ 2883 16 2689
કચ્છ 2722 33 2406
દાહોદ 1924 6 1640
ગીર-સોમનાથ 1795 23 1615
છોટાઉદેપુર 644 3 538
વલસાડ 1246 9 1218
નર્મદા 1338 1 1151
દેવભૂમિ દ્વારકા 764 5 662
જૂનાગઢ 3655 33 3355
નવસારી 1347 7 1294
પોરબંદર 555 4 537
સુરેન્દ્રનગર 2371 12 2007
મોરબી 2152 16 1939
તાપી 793 6 778
ડાંગ 120 0 118
અમરેલી 2797 25 2337
અન્ય રાજ્ય 162 3 137
કુલ 1,72,009 3,714 1,55,105

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here