કોરોના : ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 90,139 કેસ પોઝિટિવ, 72,308 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2,947 મોત, હાલ 14,884 કેસ એક્ટિવ

0
5

રાજ્યમાં છેલ્લા બે અઠવાડીયાથી કોવિડ-19ના ટેસ્ટની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે સારી વાત એ છે કે, ટેસ્ટની સંખ્યા વધ્યા બાદ પણ દૈનિક કેસોની સંખ્યા 1100થી 1200ની વચ્ચે રહી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 19 લાખ 69 હજાર 724 ટેસ્ટ કરાયા છે. જેમાથી 90 હજાર 139 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં કુલ 72 હજાર 308 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા અને મૃત્યુઆંક 2947એ પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 77 હજાર 949 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 1197ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ છે અને 1047 દર્દીને સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ 14,884 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 86 વેન્ટિલેટર પર અને 14,798 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 26 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
21 ઓગસ્ટ 1204 14 1324
22 ઓગસ્ટ 1212 14 980
23 ઓગસ્ટ 1101 14 972
24 ઓગસ્ટ 1067 13 1021
25 ઓગસ્ટ 1096 20 1011
26 ઓગસ્ટ 1197 17 1047
કુલ આંક 74,195 1967 63,817

 

રાજ્યમાં 90,139 કેસ, 2,947 મોત અને કુલ 72,308 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 30,684 1,697 25,584
સુરત 19,354 608 16,106
વડોદરા 7562 124 5682
ગાંધીનગર 2251 51 1887
ભાવનગર 2536 41 2104
બનાસકાંઠા 1043 16 1037
આણંદ 726 15 649
અરવલ્લી 386 25 302
રાજકોટ 4243 81 2391
મહેસાણા 1484 26 1025
પંચમહાલ 1250 18 812
બોટાદ 453 5 342
મહીસાગર 545 2 440
પાટણ 922 38 845
ખેડા 913 15 823
સાબરકાંઠા 669 8 561
જામનગર 2174 23 1722
ભરૂચ 1450 11 1171
કચ્છ 1184 29 799
દાહોદ 1114 6 795
ગીર-સોમનાથ 887 11 729
છોટાઉદેપુર 268 2 227
વલસાડ 936 8 842
નર્મદા 579 0 494
દેવભૂમિ દ્વારકા 197 4 103
જૂનાગઢ 1619 30 1272
નવસારી 829 7 733
પોરબંદર 295 4 218
સુરેન્દ્રનગર 1113 8 844
મોરબી 798 13 588
તાપી 272 4 249
ડાંગ 42 0 33
અમરેલી 1153 15 779
અન્ય રાજ્ય 164 2 125
કુલ 90,139 2,947 72,308

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here