સુરત : લોકડાઉનમાં તણાવ ઓછો કરવા અનોખી રીત, રોજ બે કલાક સોસાયટીના લોકો રમે છે અંતાક્ષરી.

0
27
  • લોકડાઉનમાં તણાવ ઓછો કરવા અનોખી રીત
  • રોજ બે કલાક સોસાયટીના લોકો અંતાક્ષરી રમે છે

સુરત : લોકડાઉનમાં તણાવ ઓછો કરવા શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલી શ્રુંગરા રેસિડેન્સીમાં રહીશોએ અનોખી રીત અપનાવી છે. ઘરની બાલ્કનીમાં આવી રોજ સાંજે પાંચ વાગ્યે સોસાયટીના 300 લોકો અંતાક્ષરીમાં જોડાય છે.

પાંચ લાગતા જ લોકો બાલ્કનીમાં આવી જાય છે

સોસાયટીના રહીશ વિજય શાહે જણાવ્યું હતું કે, મેં સારેગામાપા ગુજરાતમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારથી જ ગાવાનો ઘણો શોખ હતો. દરરોદ બે કલાક સોસાયટીના લોકો અંતાક્ષરી રમીએ છીએ. જેથી લોકોમાં લોકડાઉનને લઈને તણાવ ઓછો થાય છે. પાંચ વાગતાની સાથે સોસાયટીના લોકો બાલ્કનીમાં આવી જાય છે અને અંતાક્ષરીમાં જોડાય છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here