સરકાર ની નવી ગાઈડલાઇનનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવશે તો કાર્યવાહી : રાજ્ય પોલીસ વડા

0
5

રાજ્ય પોલીસ વડા શિવાનંદ ઝાએ જણાવ્યું છેકે, લોકો સ્વેચ્છાએ આ નિયમો અને ગાઇડલાઇનું પાલન કરે તેવી અપીલ છે. નવી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે લોકડાઉનમાં ઘણી છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. પરંતુ તમામ લોકો આપેલી છૂટનો ઉપયોગ કરતી વખતે સંક્રમણથી બચવાની તકેદારી રાખે તે જરૂરી છે. નવી ગાઈડલાઇનનું ચુસ્ત પાલન કરાવવા જણાવી દેવાયું છે. આ ગાઈડલાઇનનું કે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધોનું ધ્યાને આવશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાંજના 7થી સવારના 7 વાગ્યા સુધી તમામ પ્રકારની સેવા બંદ રાખવાની રહે છે. જે વિસ્તારમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. ત્યાં મોલ્સ, સ્વિમિંગ પૂલ, જીમ અને ધાર્મિક મેળાવડા યોજવા મનાઇ છે, જો તેનું ઉલ્લંઘન થશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમજ કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં પહેલાની જેમ જ લોકડાઉનનનો ચુસ્ત અમલ કરાવવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here