કૃષિમંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી રાજ્યમાં ખાતર કંપનીઓ દ્વારા રાસાયણિક ખાતરોના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં નથી આવ્યો

0
3

પેટ્રોલ અને ડિઝલ બાદ ખાતરના ભાવમાં વધારો થયો હોવાના અહેવાલો બાદ રાજ્યના કૃષિમંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે રાજ્યમાં ખાતર કંપનીઓ દ્વારા રાસાયણિક ખાતરોના ભાવમાં કોઈ જ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આગામી પહેલી માર્ચથી ભાવ વધારાના ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ કોંગ્રેસ પ્રેરિત છે અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારી છે.

કોંગ્રેસ ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવાનુ બંધ કરેઃ ફળદુ

કૃષિમંત્રી આર.સી.ફળદુએ જણાવ્યુ છે કે, રાજ્યમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીઓ દ્વાર ડી.એ.પી. તથા એન.પી.કે. ખાતરોમાં કોઇ જ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ડી.એ.પી. અને એન.પી.કે. ખાતરમાં તા.1 -માર્ચ 2021થી ભાવ વધારો કરવામાં આવનાર છે એ સંદર્ભે મીડિયામાં પ્રસારીત થયેલ સમાચારો કોંગ્રેસ પ્રેરિત અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારા છે. સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીઓમાં હાર ભાળી ગયેલ કોંગ્રેસ ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવાનુ બંધ કરે ખેડૂતોના નામે રાજનીતિ કરવી એ અમારી માનસિકતા નથી અને રહેશે પણ નહી.

ગુજરાતમાં ખાતર જુના ભાવે મળશે

આ ભાવ વધારો બેંગલોરની એક ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા એક રાજ્યમાં કરવામાં આવેલ હોવાનું જણાયેલ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આ તમામ ખાતરો તેમના જુના ભાવે જ આને પુરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે.તેમણે ઉમેર્યુ કે, 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિવિધ ટીવી ચેનલોમાં પ્રસરીત થયેલ ડીએપી તથા એન.પી.કે ખાતરોમા ભાવ વધારા બાબતેના સમાચાર રાજ્યમાં યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીના સમયે ખેડૂતોને ગેર માર્ગે દોરવા માટે જ આવા ખોટા સમાચાર કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રસારીત કરાવવામાં આવેલ હોવાનું જણાય છે.

ખાતરમાં ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી

ફળદુએ ઉમેર્યું હતું કે, 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિવિધ માધ્યમોમાં પહેલી માર્ચથી ડીએપી ખાતરનો વેચાણ ભાવ રૂ. 1200/બેગ થી વધી 1500/બેગ તથા એન.પી.કે. ખાતરના વેચાણ ભાવ રૂ. 1175/બેગ થી વધીને 1400/બેગ થનાર હોવા અંગેના સમાચાર પ્રસારીત થયા હતા. જે અનુસંધાને રાજ્યમાં ખાતર સપ્લાય કરતી વિવિધ મુખ્ય ખાતર કંપનીઓ જેવીકે GSFC, GNFC, ઇફ્કો, કૃભકો તથા અન્ય કંપનીઓ પાસેથી આગામી પહેલી માર્ચ 2021થી ભાવ વધારો કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તે અંગેની જાણકારી મેળવતા રાજ્યમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીઓ દ્વાર ડી.એ.પી. તથા એન.પી.કે.ખાતરોમાં કોઇ જ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here