અમદાવાદ : BSNLના બિલ SMS અને ઈ-મેલ દ્વારા મળશે, બિલની કોપી બતાવ્યા વિના ચૂકવણી થઈ શકશે

0
48

અમદાવાદઃ શહેરીજનોને હવે BSNL(ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ)ના બિલ SMS અને ઈ-મેલ દ્વારા મળશે. ડિજીટલ ઈન્ડિયા અને ગો ગ્રીન અંતર્ગત 1 ઓગસ્ટ 2019થી અમદાવાદના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા તમામ લેન્ડ લાઈન, એફટીટીએચ અને મોબાઈલ(પોસ્ટપેઈડ) ગ્રાહકોને તેમના ટેલિફોન બિલ એસએમએસ અને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે. તેમજ બિલની ચૂકવણી પણ કેશ કાઉન્ટર-પોસ્ટ ઓફિસમાં બિલની કોપી બતાવ્યા વિના માત્ર મોબાઈલમાં આવેલા એસએમએસ બતાવીને પણ થઈ શકશે.

‘MYBSNL’ એપ અથવા ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર પણ બિલ ચૂકવી શકાશે
જે ગ્રાહકોના મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ બીએસએનએલ કચેરીમાં નોંધાવ્યા ન હોય તેવા તમામ ગ્રાહકો નજીકના બીએસએનએલ ગ્રાહક સુવિધા કેન્દ્ર, નજીકની એકાઉન્ટ્સ ઓફિસરની કચેરી અથવા [email protected] પર વિગતો આપી પોતાની નોંધણી કરાવી શકશે. તેમજ પોસ્ટ ઓફિસ અને કેશ કાઉન્ટર સિવાય બિલની ચૂકવણી ‘MYBSNL’ એપ અથવા www.bsnl.co.in વેબસાઈટ દ્વારા પણ કરી શકાશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here