મહેસાણા : માનવ આશ્રમ વિસ્તારની 50 સોસાયટીઓને ઉત્તરાયણ પહેલાં નર્મદાનું વધુ 15 લાખ લિટર પાણી અપાશે.

0
6

મહેસાણા શહેરના માનવ આશ્રમ વિસ્તારની સોસાયટીઓને નર્મદાનું પાણી આપવાનો પ્રોજેક્ટ કાર્યરત થતાં બે વર્ષ લાગી શકે તેમ હોઇ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઇ પટેલની સૂચનાથી શહેરને રોજ વધુ 15 લાખ લિટર પાણી ફાળવાયું છે. આ પાણી માનવ આશ્રમ વિસ્તારની 50 સોસાયટીઓ સુધી પહોંચાડવા નગરપાલિકા દ્વારા અમૃત યોજનામાં નાગલપુર રોડ 900 મીટર પાઇપલાઇન નાંખી પમ્પિંગથી પાણી લીંક રોડ સધી માતાના સમ્પમાં ભરીને વિતરણ કરવાનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં પાઇપ લાઇન નાખવાનું કામ શરૂ કરાયું છે અને ઉત્તરાયણ પહેલાં નર્મદાનું પાણી બોરના પાણી સાથે મિક્ષ કરી પહોંચતું કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ચીફ ઓફિસર અલ્પેશ પટેલે કહ્યું કે, માનવ આશ્રમ વિસ્તારની નર્મદાના પાણીની માંગણી હતી, ઉત્તરાયણ પહેલાં વિસ્તારમાં નર્મદાનું પાણી મળતું થાય તે દિશામાં કામગીરી ચાલી રહી છે. હાલ 900 મીટર અંતરમાં પાઇપલાઇન નખાઇ રહી છે.

900 મીટરની પાઇપલાઇનની કામગીરી, હાલ બોર-નર્મદાનું પાણી મિક્ષ કરીને અપાશે

અગાઉ દેદિયાસણથી નર્મદાના પાણી માનવ આશ્રમ સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં અંતર 15 કિમી થઇ જતાં થઇ શક્યું નહોતું. હવે નાગલપુર રોડ પર શબરી સ્કૂલથી નિલકંઠ મહાદેવ મંદિર સુધી 900 મીટર અંતરમાં પાઇપલાઇન નખાઇ રહી છે. અમૃત યોજનામાં આ કામ થઇ રહ્યું છે અને કલકત્તાથી પાઇપો આવી જતાં સંભવત: ચારથી પાંચ દિવસમાં લાઇન તૈયાર થઇ જશે.

દોઢ એમએલડી પાણી અહીં નાગલપુર સમ્પથી પમ્પિંગ કરી આરટીઓ, હેડુવા, ડમ્પિંગ સાઇટ શોભાસણ રોડ સુધી નખાયેલી લાઇન થી ગાંધીનગર લીંક રોડ સધી માતા મંદિર સમ્પ લઇ જવાશે અને વિસ્તારમાં એન.જી. સ્કૂલથી માનવ આશ્રમ સુધીની 50 જેટલી સોસાયટીઓને પાણી સપ્લાય કરાશે. સધી માતાએ અને એન.જી. સ્કૂલ 15-15 લાખ લિટર અને તાવડિયા 5 લાખ લિટર પાણીની ક્ષમતાની ટાંકીમાં બોર અને નર્મદાનું પાણી મિક્ષ કરી વિસ્તારના રહીશોને અપાશે. હાલ બોર આધારિત પાણીમાં 1400 જેટલા ટીડીએસ આવે છે, જે નર્મદાનું પાણી મિક્ષ થતાં 700 થી 800 ટીડીએસ થશે.