દહેગામ : રાજાવત રાજપુત ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.

0
75

 

રાજાવત રાજપુત ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા મામલતદાર ને આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર.
પોલીસ ચોકીથી પેટ્રોલ પંપ જવાના મુખ્ય માર્ગ ઉપર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની પ્રતિમા મુકવામાં માટે કરાઈ રજુવાત.
મુખ્ય સ્ટેટ માર્ગ ઉપર નગરપાલિકા પ્રતિમા મુકવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપે તેવી માંગણી.

 

બાઈટ : ગોપાલસિંહ ચૌહાણ (રાજાવત રાજપૂત સમાજના આગેવાનો)

 

ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના ક્ષત્રિય સમાજના પ્રમુખ ભુપેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ ઉપપ્રમુખ કનક સિંહ ચૌહાણ તેમજ ગોપાલસિંહ ચૌહાણ અન્ય આગેવાનો તથા રાજપૂત સમાજ ના સંગઠનના આગેવાનોની રજૂઆતો થવા પામેલ છે કે દહેગામ પોલીસ ચોકીથી પેટ્રોલ પંપ જવાના મુખ્ય માર્ગ ઉપર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ની પ્રતિમા મુકવામાં આવે. મુખ્ય સ્ટેટ માર્ગ ઉપર પ્રતિમા મુકવાની જગ્યા મળે તે માટે રાજા વત રાજપુત ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા દહેગામ મામલતદાર એચ.એલ.રાઠોડ ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકા પ્રતિમા મુકવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપે તેવી માંગણી સાથે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

 

રિપોર્ટર : અગરસિંહ ચૌહાણ, CN24NEWS, દહેગામ, ગાંધીનગર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here