વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસના વાયદાના ભાવમાં રૂ.26 અને રૂના વાયદામાં રૂ.210ની વૃદ્ધિ

0
5

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસના વાયદાના ભાવમાં રૂ.26 અને રૂના વાયદામાં રૂ.210ની વૃદ્ધિ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here