દહેગામ : રાજકોટ ખાતે પત્રકારો ઉપર કરેલ કેસોનો વિરોધમાં દહેગામ ના પત્રકારો દ્વારા મામલતદાર ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું

0
14

દહેગામ ના પત્રકારો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર.
પત્રકાર સંઘ દ્વારા તેમને છોડી મૂકવાની ઉગ્ર માંગ.
પત્રકારોને ખોટી રીતે દબાવવામાં આવી રહ્યા છે.

ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના પત્રકારો આજે ભેગા મળીને અમદાવાદ અને રાજકોટ ખાતે જે પત્રકારો ઉપર ખોટા કેસો કરીને તેમને દબાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. તેના વિરોધમાં દહેગામ તાલુકા ના પત્રકારોએ આ બાબત નો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. ચોથી જાગીર ઉપર જે સરકાર અને પોલીસ દ્વારા દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. એના વિરોધમાં આજે દહેગામ તાલુકાના પત્રકારો એ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપીને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવીને પત્રકારો પર થયેલા કેસો બાબતે દહેગામના પત્રકાર સંઘ દ્વારા તેમને છોડી મૂકવાની ઉગ્ર માંગ કરેલ છે.

 

રિપોર્ટર : અગરસિંહ ચૌહાણ, CN24NEWS, દહેગામ, ગાંધીનગર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here