કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક લાખ ૭૦ હજાર કરોડના પેકેજની જાહેરાત, ગરીબો અને ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા પૈસા થશે ટ્રાન્સફર

0
20

બ્રેકિંગ ન્યુઝ.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક લાખ ૭૦ હજાર કરોડના પેકેજની જાહેરાત, ગરીબો અને ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા પૈસા થશે ટ્રાન્સફર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here