છોટા ઉદેપુર : કવાંટ તાલુકામાં વહેલી સવાર થી વરસાદ વરસતા કોઝવે પર ફરી વળ્યાં પાણી, 15 થી વધુ ગામોનો સંપર્ક કપાયો.

0
48
કવાંટ તાલુકામાં વહેલી સવાર થી વરસાદ વરસતા કોઝવે પર ફરી વળ્યાં પાણી…. 
કવાંટ તાલુકાના નાની ટોકરી ખાતે ટોકરવા કોતરના કોઝવે પર ફરી વળ્યાં પાણી…. 
લોકો જીવના ઝોખમેં કોઝવે પસાર કરવા મજબૂર….. 
15 થી વધુ ગામોનો સંપર્ક કપાયો…. 
કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા 25 કિલોમીટર નો ફેરાવો….
રિપોર્ટર : રફીક મકરાણી , કંદલાવ, છોટા ઉદેપુર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here