કેમ્પ : સર્વ વિદ્યાલય કડી અને ગાંધીનગર દ્રારા કોરોના વાયરસની મહામારીના સમયે અગમચેતીના ભાગરૂપે વ્યવસ્થા કરાઈ

0
11

ગાંધીનગર: રાષ્ટ્ર ઉપર આવી પડતી આપત્તીઓના સમયે સર્વ વિદ્યાલય સંસ્થા દ્રારા સમાજ અને સરકારની સાથે રહી જરૂરી કામગીરી કરી છે. સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ, કડી-ગાંધીનગર, કડી સર્વ વિશ્વ વિદ્યાલય-ગાંધીનગર, કડવા પાટીદાર કેળવણી ઉત્તેજક મંડળ-કડી કોરોના વાયરસની મહામારીના અનુસંધાને તમામ કેમ્પસો લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યા છે. ગમે ત્યારે જરૂરીયાતના સમયે ક્વોરન્ટાઈનમાં 2000 વ્યક્તિઓને રાખી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કડી અને ગાંધીનગર કેમ્પસની હોસ્ટેલોમાં રૂમો પણ તૈયાર કરી રાખવામાં આવી છે. તેમજ સમાજમાં રહેતા તમામ નિરાશ્રીતો માટે રોજના પાંચ હજાર વ્યક્તિઓને સતત દસ દિવસ સુધી ભોજન આપી શકાય તેવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે.

All schools link and manage the corona virus as a precautionary part of Gandhinagar epidemic

તેમજ એક પરિવારના ચાર સભ્યોને એક અઠવાડિયા સુધી ચાલે તેટલું (ગ્રોસરી) અનાજ, કરીયાણું અને તેલ જેવી જીવન જરૂરીયાતની ચીજ વસ્તુઓ ની એક હજાર કીટો કડી અને ગાંધીનગરના કેમ્પસમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. 1000 પરિવારોને પરિસ્થિતિ ખરાબ થાય તેવા સંજોગોમાં આ સીધુ-સામાન (ગ્રોસરી) તેઓના ઘર સુધી પહોંચાડી શકાય અને એક અઠવાડિયા સુધી જમવાની સગવડ મળી રહે તેવી મજબુત વ્યવસ્થા કરેલ છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કેમ્પસના કર્વાટસમાં પરિવાર સાથે રહેતા તમામ લોકોને જરૂરી સતત ગાઈડલાઈન આપી ચુસ્ત પાલન કરવાની તમામ સુચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે.

કેમ્પસમાં રહેતા તમામ કર્વાટસના કર્મચારીઓને રોજે રોજ તેમના શરીરનું તાપમાન ટ્રેમ્પચર ગનથી ચેક કરી જરૂરી ચકાસણી કરવામાં આવે છે. કેમ્પસમાં ગમે ત્યારે ગમે તે સમયે કાર્ય કરી શકે તેવી ટીમ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. સંસ્થાની તમામ સ્કુલ બસોને સેનેટાઈઝડ કરી જરૂરીયાતના સમય ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. આ અંગે ઈમરજન્સી સંપર્ક માટે સંસ્થા દ્વારા ગાંધીનગર માટે 9824679338 અને કડી માટે 9898127671 નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here