વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસ અને કોટનના વાયદાના ભાવમાં ઉછાળો.

0
7

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસના વાયદાના ભાવમાં રૂ.70 અને કોટનમાં રૂ.310નો ઉછાળો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here