વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : ક્રૂડ તેલના વાયદામાં રૂ.59ની નરમાઈ, સોનામાં મિશ્ર વલણ, ચાંદી ડાઊન

0
0

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ – ક્રૂડ તેલના વાયદામાં રૂ.59ની નરમાઈ, સોનામાં મિશ્ર વલણ, ચાંદી ડાઊન.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here