રોજગારી : મહેસાણામાં બેરોજગાર યુવાનો માટે તાલુકા મથકે નોંધણી કેમ્પનું યોજવામાં આવશે

0
5

મહેસાણા જિલ્લામાં બેરોજગાર ઉમેદવારો માટે તાલુકા મથકે નોંધણી કેમ્પ યોજવામાં આવનારો છે. જેમાં જિલ્લાના બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારી મળી રહે તે માટે તાલુકા મથકે નોંધણી કેમ્પનું આયોજન જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી મહેસાણા દ્વારા કરવામાં આવનારું છે.

સાત તાલુકાઓમાં અલગ અલગ તારીખે નોંધણી કેમ્પ યોજાશે જેમાં વિજાપુર, બેચરાજી, ખેરાલુ, ઊંઝા, સતલાસણા, કડી ખાતે નોંધણી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવનારું છે. મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા સાત તાલુકાઓમાં અલગ અલગ તારીખે કરવામાં આવનારા નોંધણી કેમ્પમાં જેમાં 7 અને 21 જૂનના દિવસે વિજાપુરના આરામ ગ્રુહ, 9 જૂનના રોજ મામલતદાર કચેરી, બેચરાજી, 10 જૂનના રોજ તાલુકા પંચાયત ખેરાલુ, 18 જૂનના રોજ તાલુકા પંચાયત ઊંઝા ખાતે, 24 જુનના રોજ તાલુકા પંચાયત મામલતદાર કચેરી સતલાસણા, 28 જૂનના રોજ તાલુકા પંચાયત કડી, આમ આ તાલુકા મથકો પર નામ નોંધણી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવનારું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here