વડોદરામાં ફાયરિંગની ઘટના, યાકુતપુરામાં મહિલા પર ફાયરિંગ,

0
15

વડોદરામાં ફાયરિંગની બની ઘટના
યાકુતપુરામાં મહિલા પર ફાયરિંગ
ઘરમાં ઘુસી મહિલાને મારી ગોળી
મિલ્કત વિવાદ મુદ્દે મહિલાને મારી ગોળી
ઘાયલ મહિલાને હોસ્પિટલ ખસેડાઇ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here