કોરોના ગુજરાતમાં : 1,38,745 કેસ : 46 દિવસ બાદ પહેલીવાર કોરોનાના દૈનિક સૌથી ઓછા ટેસ્ટ છતાં કેસ વધ્યા.

0
9

રાજ્યમાં કોરોના કોઈ વાતે કાબૂમાં આવતો નથી. તેમજ સંક્રમણને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રો-એક્ટિવ ટેસ્ટિંગની જરૂર હોવાછતાં તેનો સદંતર અભાવ છે. 11 ઓગસ્ટે PM મોદીએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે બેઠકમાં ગુજરાત સહિતના રાજ્યોને કોરોનાના ટેસ્ટ વધારવા ટકોર કરી હતી. ત્યાર બાદ દૈનિક ટેસ્ટિંગ 30 હજારથી વધારીને 85 હજાર સુધી લઈ જવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ 17 સપ્ટેમ્બર(24 કલાકમાં 85,620 ટેસ્ટ) બાદ ટેસ્ટિંગમાં ઉત્તરોતર ઘટાડો કરવામાં આવી રહ્યો છે. 24 કલાકમાં 56, 738 ટેસ્ટ જ કરવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા 17 ઓગસ્ટે 57,234 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 1,126ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હતા. આમ 46 દિવસ બાદ પહેલીવાર દૈનિક સૌથી ઓછા ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. 24 કલાકમાં કોરોનાના 1,351 નવા દર્દી નોંધાયા છે અને 1,334 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે 10 લોકોના મોત થયા છે.

આમ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 44,74,766 લોકોના કોવિડ-19 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી કુલ 1,38,745 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 3,463ના કોરોનાને કારણે મોત થયા છે. હાલમાં 16,717 એક્ટિવ કેસમાંથી 89 દર્દી વેન્ટિલેટર પર અને 16,628 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. તેમજ 1 લાખ 18 હજાર 565 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 ઓગસ્ટથી 1 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
21 ઓગસ્ટ 1204 14 1324
22 ઓગસ્ટ 1212 14 980
23 ઓગસ્ટ 1101 14 972
24 ઓગસ્ટ 1067 13 1021
25 ઓગસ્ટ 1096 20 1011
26 ઓગસ્ટ 1197 17 1047
27 ઓગસ્ટ 1190 17 1193
28 ઓગસ્ટ 1272 14 1050
29 ઓગસ્ટ 1282 13 1111
30 ઓગસ્ટ 1272 17 1095
31 ઓગસ્ટ 1282 14 1025
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
8 સપ્ટેમ્બર 1,295 13 1,445
9 સપ્ટેમ્બર 1,329 16 1,336
10 સપ્ટેમ્બર 1,332 15 1,415
11 સપ્ટેમ્બર 1,344 16 1,240
12 સપ્ટેમ્બર 1365 15 1335
13 સપ્ટેમ્બર 1,326 15 1,205
14 સપ્ટેમ્બર 1,334 17 1,255
15 સપ્ટેમ્બર 1,349 17 1,444
16 સપ્ટેમ્બર 1,364 12 1,447
17 સપ્ટેમ્બર 1,379 14 1,652
18 સપ્ટેમ્બર 1,410 16 1,293
19 સપ્ટેમ્બર 1,432 16 1,470
20 સપ્ટેમ્બર 1,407 17 1,204
21 સપ્ટેમ્બર 1,430 17 1,316
22 સપ્ટેમ્બર 1,402 16 1,320
23 સપ્ટેમ્બર 1,372 15 1,289
24 સપ્ટેમ્બર 1,408 14 1,510
25 સપ્ટેમ્બર 1,442 12 1,279
26 સપ્ટેમ્બર 1417 13 1419
27 સપ્ટેમ્બર 1,411 10 1,231
28 સપ્ટેમ્બર 1,404 12 1,336
29 સપ્ટેમ્બર 1,381 11 1,383
30 સપ્ટેમ્બર 1,390 11 1,372
1 ઓક્ટોબર 1,351 10 1,334
કુલ આંક 75,309 1036 72,757

 

રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,38,745 અને 3,463 મોત અને કુલ 1,18,565 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 37,042 1,815 31,083
સુરત 29,305 769 25,632
વડોદરા 12,107 186 9,989
ગાંધીનગર 3,692 78 2,987
ભાવનગર 4,213 63 3,645
બનાસકાંઠા 2,088 21 2029
આણંદ 1,100 16 1059
અરવલ્લી 602 25 403
રાજકોટ 9,406 138 7,904
મહેસાણા 2,753 29 2035
પંચમહાલ 2,336 19 2008
બોટાદ 745 5 617
મહીસાગર 1037 4 947
પાટણ 1,783 41 1,665
ખેડા 1,281 15 1,188
સાબરકાંઠા 1,099 11 837
જામનગર 6,081 33 5,704
ભરૂચ 2,293 15 2007
કચ્છ 2,122 32 1,515
દાહોદ 1,647 6 1,375
ગીર-સોમનાથ 1,417 19 1,258
છોટાઉદેપુર 505 2 422
વલસાડ 1,175 9 1,112
નર્મદા 933 0 869
દેવભૂમિ દ્વારકા 571 5 457
જૂનાગઢ 2,822 33 2,425
નવસારી 1,185 7 1,111
પોરબંદર 469 4 415
સુરેન્દ્રનગર 1,795 10 1,427
મોરબી 1,681 16 1,411
તાપી 632 4 575
ડાંગ 106 0 82
અમરેલી 2,150 24 1,694
અન્ય રાજ્ય 164 2 127
કુલ 1,38,745 3,463 1,18,565

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here