ગાંધીનગર : ધારાસભ્ય ડો. સી. જે. ચાવડાએ મેડિકલ સાધનો માટે રૂપિયા 44 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવી

0
6

પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના શહાદત દિવસે ગાંધીનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય ડો. સી. જે. ચાવડાએ મેડિકલ સાધનો માટે 44 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવી હતી. તેઓએ 2 એમ્બ્યુલેન્સ વાન માટે 30 લાખ અને મેડીકલ ઇક્વિપમેન્ટ માટે 14 લાખ ફાળવ્યા હતા. 44 લાખની ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવાનો કાર્યક્રમ રાંધેજા સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયો હતો.

ડો. સી. જે. ચાવડાએ પોતાની ગ્રાન્ટમાં મોટી આદરજ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે 15 લાખના ખર્ચે એમ્બ્યુલન્સ, રાંધેજા શેઠ શ્રી એન. એન. સાર્વજનિક હોસ્પિટલ એન્ડ શ્રીમતી એસ. જી. મેટરનિટી હોમ માટે 15 લાખના ખર્ચે એમ્બ્યુલન્સ, 4 લાખના ખર્ચે 3 નંગ મલ્ટીપેરા મોનિટર, 4 લાખના ખર્ચે ઓક્સિજન લાઈન, 6 લાખના ખર્ચે એનેસ્થેશીયા ટ્રોલી વીથ વેન્ટીલેટર આપવા માટે ભલામણ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here