વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાનો વાયદો રૂ.270 અને ચાંદીનો રૂ.1,208 તૂટ્યો, કોટનમાં રૂ.740નો ઉછાળો

0
4

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાનો વાયદો રૂ.270 અને ચાંદીનો રૂ.1,208 તૂટ્યો, કોટનમાં રૂ.740નો ઉછાળો

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here