વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ – સોનાના વાયદામાં રૂ.223 અને ચાંદીમાં રૂ.1,029ની વૃદ્ધિ, કોટનમાં રૂ.240નો ઘટાડો

0
13

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ – સોનાના વાયદામાં રૂ.223 અને ચાંદીમાં રૂ.1,029ની વૃદ્ધિ, કોટનમાં રૂ.240નો ઘટાડો

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here