સરકારી નોકરી : મેડિકલ ઓફિસરની 3620 જગ્યા પર 25 જૂન પહેલાં અપ્લાય કરો

0
5

ઉત્તર પ્રદેશ સર્વિસ કમિશન (UPPSC)એ મેડિકલ ઓફિસરની આશરે 3000 જગ્યા પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ જગ્યા માટે એપ્લિકેશન પ્રોસેસ 28 મેથી શરુ થઈ ગઈ છે. ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ 25 જૂન સુધી અપ્લાય કરી શકે છે. આ રિક્રૂટમેન્ટ ડ્રાઈવથી કુલ 3620 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારનું સિલેક્શન લેખિત પરીક્ષાને આધારે થશે.

લાયકાત
કેન્ડિડેટ્સ પાસે સંબંધિત ફિલ્ડમાં ડિગ્રી કે ડીપ્લોમાનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

ઉંમર
અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સની ઉંમર 21થી 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.

એપ્લિકેશન ફી
જનરલ અને OBC: 105 રૂપિયા
SC, ST: 65 રૂપિયા
દિવ્યાંગ: 25 રૂપિયા

સિલેક્શન પ્રોસેસ
કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન લેખિત પરીક્ષાને આધારે કરવામાં આવશે.

મહત્ત્વની તારીખો
અપ્લાય કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25 જૂન
ફી જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25 જૂન

આ રીતે અપ્લાય કરો
મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યા માટે ઈચ્છુક અને યોગ્ય કેન્ડિડેટ્સ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ uppsc.up.nic.in દ્વારા ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here