સરકારી નોકરી : નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં ડેપ્યુટી મેનેજેરની પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન જાહેર

0
3

નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(NHAI)એ ડેપ્યુટી મેનેજર(ટેક્નિકલ)ની જગ્યા પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ NHAIની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ nhai.gov.in પર ડેપ્યુટી મેનેજરની જગ્યા પર અપ્લાય કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 28 મે છે.

જગ્યાની સંખ્યા: 41

લાયકાત…

આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું હોવું જોઈએ.

ઉંમર…

ઉમદેવારની ઉંમર 30 વર્ષ હોવી જોઈએ. રિઝર્વ કેટેગરીના કેન્ડિડેટ્સને ઉંમરમાં છૂટ આપવામાં આવશે.

સિલેક્શન પ્રોસેસ…

અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં GATE સ્કોરને આધારે કરવામાં આવશે.

આ રીતે અપ્લાય કરો…

ઈચ્છુક અને યોગ્ય કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે NHAIની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ એટલે કે nhai.gov.in દ્વારા 28 મે, 2021 સુધીમાં અપ્લાય કરી શકે છે. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here