સરકારી નોકરી : બોમ્બે હાઈકોર્ટ સિસ્ટમ ઓફિસર સહિત અન્ય જગ્યા પર ભરતી

0
1

બોમ્બે હાઈકોર્ટ (BHC)એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં જીલ્લા અને તાલુકા ન્યાયાલયોમાં સીનિયર સિસ્ટમ ઓફિસર અને સિસ્ટમ ઓફિસરની જગ્યા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ જગ્યા માટે એપ્લિકેશન પ્રોસેસ 13 મેથી શરુ થઇ ગઈ છે, તે 27 મે સુધી ચાલુ રહેશે. ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટેbhc.gov.in/bhcsysadmપર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકે છે.

લાયકાત
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સ પાસે કોઈ પણ માન્ય યુનિવર્સીટીની કમ્પ્યુટર સાયન્સ/એન્જિનિયરિંગ કે ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી કે ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગમાં B.E./B.Techની ડિગ્રી કે કોઈ સમકક્ષ યોગ્યતા હોવી જોઈએ.

જગ્યાની સંખ્યા- 40

જગ્યા સંખ્યા
સીનિયર સિસ્ટમ ઓફિસર 17
સિસ્ટમ ઓફિસર 23

ઉંમર
ઉમેદવારની ઉંમર 40 વર્ષ નક્કી કરેલી છે. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

મહત્ત્વની તારીખો
ઓનલાઈન અપ્લાય પ્રોસેસ શરુ થયાની તારીખ: 13 મે
ઓનલાઈન અપ્લાય કરવાની છેલ્લી તારીખ: 27 મે

સેલરી
સિલેક્ટ થયેલા ઉમેદવારને દર મહીને 40 હજારથી 46 હજાર રૂપિયાનો પગાર મળશે.

સિલેક્શન પ્રોસેસ
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન શૈક્ષણિક યોગ્યતા, અનુભવ કે ઇન્ટરવ્યૂને આધારે કરવામાં આવશે.

આ રીતે અપ્લાય કરો
ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ બોમ્બે હાઈકોર્ટની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ bhc.mahaonline.gov.in 27 મે સુધી ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here