શિક્ષણનો નવો નુસખો : સરકારનો સ્કૂલોની માસિક પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય, ઘરે ઘરે પ્રશ્નપત્રો પહોચાડી વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાશે

0
4
  • મુખ્ય ભાષા અને ગણિતની માસિક પરીક્ષા લેવાશે
  • બાળકની પરીક્ષા વાલીઓના ભરોસે છોડી દેવાશે
  • શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને ઘરે-ઘરે પ્રશ્નપત્રો પહોંચાડશે

ગાંધીનગર. ગુજરાતમાં શિક્ષણ વિભાગના નિર્ણયોને કારણે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ પર વિપરીત અસર પડી રહી છે. કોલેજોની પરીક્ષામાં તો શિક્ષણ વિભાગે ફેરવી ટોળ્યું હતું અને પરીક્ષા રદ્દ કરી હવે શાળા માટેની પરીક્ષાઓ જાહેર કરી છે. તે પણ કેવી કે વિદ્યાર્થીઓને ઘરે ઘરે પ્રશ્નપત્ર પહોંચાડશે અને પોતાના બાળકની પરીક્ષા વાલીઓ લેશે અને શિક્ષકો આ ઉત્તરવહી ચકાસી માર્ક આપશે.

સરકારે યુનિવર્સિટી પરીક્ષામાં યુ-ટર્ન લેવા પડ્યો
ગુજરાત સરકારે શિક્ષણ ના મામલે કોઇ ખાસ પ્લાનિંગ કે ગાઈડલાઈન વિના આડેધડ નિર્ણયો લેવા માટે હવે પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે. કોલેજોની પરીક્ષા લેવાના મામલે યુ-ટર્ન લેવો પડ્યો છે, ત્યાં હવે સ્કૂલ પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

માસિક પરીક્ષા ફરજીયાત કરતો પરિપત્ર
રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ તથા ખાનગી સ્કૂલોએ જુલાઈ મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં માસિક પરીક્ષા લેવાનું ફરજીયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.

મુખ્ય ભાષા અને ગણિતની પરીક્ષા લેવાશે
શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર મુજબ માસિક પરીક્ષા માસાંતે મુખ્ય ભાષા તથા ગણિતની પરીક્ષા લેવાશે. દરેક પરીક્ષા 25 માર્કસની હશે. 28મી જુલાઈ સુધીમાં સ્કૂલ સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીઓના ઘરે પ્રશ્નપત્ર પહોંચાડવા પડશે. વાલીઓએ પ્રશ્નપત્રના આધારે પોતાની દેખરેખ હેઠળ બાળકો પાસે જવાબ લખાવવાના રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ લખેલી ઉતરવહીઓ 31મી જુલાઈ સુધીમાં શાળાઓ પર પહોંચતી કરવાની રહેશે. દરેક પ્રશ્નપત્રમાં પાંચ માર્કસના પાંચ પ્રશ્ન હશે.

માર્ચના અંતથી સ્કૂલો બંધ છે
કોરોના મહામારીને કારણે શાળાઓ બંધ રાખવાની થતી હોવાના કારણોસર રાજય સરકારે ‘ઘેરથી અભ્યાસ’ નો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો હતો. સોશિયલ પ્લેટફોર્મના આધારે અઠવાડીક અભ્યાસક્રમ તથા અભ્યાસની સામગ્રી મોકલવાનું પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. કોરોના મહામારીને કારણે શાળાઓ માર્ચના અંતથી બંધ છે. વાર્ષિક પરીક્ષાઓ પણ લેવામાં આવી ન હતી.