હવાઈના જ્વાળામુખીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ, ભભૂકતા લાવાનું બન્યું તળાવ

0
5

હવાઈના જ્વાળામુખીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ, ભભૂકતા લાવાનું બન્યું તળાવ

હવાઈ ટાપુના એક જ્વાળામુખીમાં લાવા 3 ફૂટ પ્રતિ કલાકની ઝડપે વધી રહ્યો હતો. આખરે જ્વાળામુખીમાં વિસ્ફોટ શરૂ થઈ ગયા અને તેના કારણે 82 ફૂટની ઊંચાઈ સુધી લાવા ઉડી રહ્યો છે. જેના કારણે જ્વાળામુખી આસપાસ એક ભભૂકતા લાવાનું એક તળાવ સર્જાઈ ગયું છે. આ કિલાએવા જ્વાળામુખીમાં 1952થી અત્યાર સુધીમાં 54 વખત વિસ્ફોટ થઈ ચૂક્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here