રાજ્યમાં આજે કોરોનના વધુ 19 કેસ નોંધાયા, અમદાવાદમાં આજે વધુ 13 કેસો નોંધાયા

0
6

રાજ્ય માં આજે કોરોનના વધુ 19 કેસ નોંધાયા

રાજ્ય માં દર્દીઓની સંખ્યા વધી ને 165 થઇ

અમદાવાદ માં આજે વધુ 13 કેશો નોંધાયા

અમદાવાદ માં દર્દી ની સંખ્યા 77 થઇ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here