અમદાવાદ : આરોગ્ય વિભાગનો અણધડ વહીવટ, સરકારી અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં વેન્ટિલેટર બેડ ની અછત

0
0

અમદાવાદ : આરોગ્ય વિભાગનો અણધડ વહીવટ

સરકારી અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં વેન્ટિલેટર બેડ ની અછત

વી.એસ. હોસ્પિટલ માં અનેક વેન્ટિલેટર ખાઈ રહ્યા છે ધૂળ

અત્યાધુનિક વેન્ટિલેટરનો નથી થઇ રહ્યો ઉપયોગ

બીજી તરફ વેન્ટિલેટરની સર્જાઈ રહી છે અછત

વેન્ટિલેટર સહીત અનેક આઈ.સી.યુ. ની મશીનરી અને બેડ ખાઈ રહ્યા છે ધૂળ

રાજીવ ગુપ્તા અને મુકેશ કુમાર વી.એસ. હોસ્પિટલ નો ઉપયોગ કરવા મુદ્દે મૌન

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here