છોટા ઉદેપુર : નસવાડીના લિંડા ગામમાં માટીનું ધોવાણ થતાં તળાવમાં પડ્યું ગાબડું, તંત્ર હજુ પણ અજાણ

0
32

છોટા ઉદેપુરના નસવાડીમાં આવેલા લિંડા ગામમાં બાંધકામમાં વાપરવામાં આવેલા માટીનું ધોવાણ થતા તળાવમાં ગાબડુ પડ્યું છે. આ તળાવ જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઇ વિભાગ હસ્તગત છે.

  • છોટાઉદેપુરના નસવાડીના લિંડા ગામમાં તળાવમાં ગાબડું
  • તળાવના ગાબડાથી વહીવટી તંત્ર હજુ પણ અજાણ
  • ગાબડું રીપેર ન થતા આસપાસના ગ્રામજનો ચિંતામાં

તળાવમાં પડેલા ગાબડાથી વહીવટી તંત્ર હજુ પણ અજાણ

છોટા ઉદેપુરના નસવાડીના લિંડા ગામમાં આવેલા તળાવમાં ગાબડુ પડી જતાં પાણીનો વેડફાટ થઇ રહેલો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે તળાવમાં પડેલા આ ગાબડાથી વહીવટી તંત્ર હજુ પણ અજાણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ તળાવ જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઇ વિભાગ હસ્તગત છે.

ગાબડું રીપેર ન થતાં આસપાસના ગ્રામજનોમાં ચિંતામાં

નસવાડીના લિંડા ગામના તળાવમાં બાંધકામમાં વપરાયેલી માટીનું ધોવાણ થઇ જતા ગાબડું પડ્યું છે. જો કે તળાવ તૂટતા લિંડા સહિતના ગામમાં ધોવાણની શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. જ્યારે ગાબુડ રીપેર ન થતાં આસપાસના ગ્રામજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here