સરકારનો પરિપત્ર : વેચાણ હેઠળની મિલકત અશાંત વિસ્તારના 500 મીટરમાં નહીં હોવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા આદેશ.

0
5

અશાંત ધારા હેઠળ મૂકવામાં આવેલી વિસ્તારના 500 મીટરની મિલકતની ખરીદી કે વેચાણ કરવા માટે તે 500 મીટરની હદમાં આવેલી છે કે નહિ તે નક્કી કરવામાં થતો વિલંબ દૂર કરવા માટે ગુજરાત સરકારે એક પરિપત્ર વેચાણ હેઠળની મિલકત 500 મીટરની હદમાં છે કે નહિ તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર સંબંધિત તાલુકાના મામલતદારો પાસેથી અથવા તો સિટી સરવેના વિસ્તારમાં આવતી મિલકતો માટે સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડન્ટ પાસેથી મિલકત 500 મીટરની હદમાં છે કે નહિ તે પ્રસ્થાપિત કરી આપતું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવાનો આદેશ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

સ્થાવર મિલકતોની તબદિલી કરવાની આવે ત્યારે પરવાનગી મેળવવી પડે છે

માત્ર અમદાવાદના જ અશાંત વિસ્તારોની વાત કરવામાં આવે તો ખાનપુર, દરિયાપુર, આશ્રમ રોડ ટીપી નંબર 3 ઓબ્લિક 5, નવરંગુરાની મુસ્લિમ સોસાયટીઓ, ઓઢવ સબરજિસ્ટ્રારની કચેરીના વિસ્તારો, પાલડી, વેજલપુર, મકરબા, સરખેજ, કોઠાવાલા ફ્લેટની પાછળના જૈન મરચન્ટ સોસાયટી સહિતના વિસ્તારો અશાંતધારા હેઠળ આવરી લેવાયેલા વિસ્તારો છે. ગુજરાત સરકારે અશાંતધારા અધિનિયમ 17-2020ની કલમ 2(એ)માં અશાંતધારાની વ્ય્ખાયામાં સુધારો કરીને અશાંતધારાના વિસ્તારને અડીને આવેલી 500 મીટરની હદમાં આવેલી મિલકતોનો અશાંત ધારા હેઠળના વિસ્તારમાં સમાવી લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પરિણામે આ વિસ્તારમાં આવેલી સ્થાવર મિલકતોની તબદિલી કરવાની આવે ત્યારે પરવાનગી મેળવવી પડે છે.

500 મીટરની હદ ક્યાંથી ગણવી તે અંગે કોઈ જ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નહોતી

આ સુધારાને કારણે સબરજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં નોંધણી માટે રજૂ કરવામાં આવતા સ્થાવર મિલકતોની માલિકીની તબદિલીના દસ્તાવેજોની નોંધણી કરવામાં આનાકાની કરવામાં આવતી હતી. તેમ જ 500 મીટરની હદ ક્યાંથી ગણવી તે અંગે કોઈ જ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નહોતી. સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઑફ સ્ટેમ્પ પણ આ સ્પષ્ટતા કરી શકતા નહોતા. પરિણામે આ અંગે નિર્ણય લઈને સંબંધિત અરજદારને સિટી સરવે કચેરીના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ અને તાલુકા કક્ષાઓ મામલતદારો પાસેથી વેચાણ દસ્તાવેજના રજિસ્ટ્રેશન માટે આવેલી મિલકત 500 મીટરની હદમાં છે કે નહિ તેનું પ્રમાણપત્ર આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમ અમદાવાદના સિટી ડેપ્યુટી કલેક્ટર જે.બી. દેસાઈની સહી સાથે પાંચમી જાન્યુઆરીએ આ પરિપત્ર કરવામાં આવેલો છે.

વાંધા અરજીઓ રજુ કરવાની સમયમર્યાદાની મુદતમાં વધારો કરાયો

ગુજરાતમાં માં ડીઝીટલ ઇન્ડીયા લેન્ડ રેકર્ડઝ મોર્ડનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ હેઠળ ખેતીની જમીનનો રી-સર્વે કરી પ્રમોલગેશન કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. રી-સરવે રેકર્ડ પ્રમોલગેશન બાદ ક્ષતિ સુધારણા માટે ખેડુતોને સરળતા રહે તે માટે સાદી અરજી દ્વારા વાંધા અરજી કરી સુધારો કરી આપવા સુપ્રિ.લે.રે.ને નિકાલ કરવાની સત્તા આપવામાં આવેલ છે. અરજી કરવાની મુદ્દત તા.31.12.2020 પૂર્ણ થયેલ હોઇ કોરોના મહામારીના કારણે રી-સર્વે પ્રમોલગેશનમાં થયેલ ક્ષતિ સુધારવામાં હેરાનગતિ ન થાય તે હેતુથી અરજદારોને રી-સરવે પ્રમોલગેશન બાદની વાંધા અરજીઓ રજુ કરવાની સમયમર્યાદાની મુદતમાં તા.31.03.2021 સુધી વધારો કરવામાં આવેલ છે.

શરતફેરની મંજૂરી ઓનલાઈન આપી દેવાશે

શુદ્ધબુદ્ધિ-પૂર્વકના વેચાણના કિસ્સામાં શરતફેરની મંજુરી પણ ઓનલાઇન કરવાનો રાજ્ય સરકારે મહત્વનો ખેડૂતલક્ષી નિર્ણય કર્યો છે. આ પગલું લઈને ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્વનું પગલું લીધું હોવાનુ મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલે જણાવ્યુ હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે iora.gujarat.gov.in અરજી કરીને આ પ્રમાણપત્ર મેળવી શકાશે.