કોરોના : ગુજરાત : 14454 એક્ટિવ કેસમાંથી 86 વેન્ટિલેટર પર અને 14368 દર્દીની હાલત સ્થિર

0
5

રાજ્યમાં 19 ઓગસ્ટની સાંજથી 20 ઓગસ્ટની સાંજ સુધીમાં નવા 1175 કેસ સામે આવ્યા છે અને 16 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 1123 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલા કુલ કેસનો આંકડો 83262એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 2855 થયો છે. રાજ્યમાં કુલ 65953 દર્દીને અત્યાર સુધીમાં ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં હાલની સ્થિતિએ 14454 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 86 વૅન્ટિલેટર પર અને 14368 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.

 

રાજ્યમાં કુલ 1547210 ટેસ્ટ થયાં

રાજ્યમાં છેલ્લા 2 દિવસથી 60 હજારથી વધુ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. આજે રાજ્યમાં 68,581 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 1547210 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 20 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
કુલ આંક 67318 1875 57432

 

રાજ્યમાં 83,262 કેસ, 2,855 મોત અને કુલ 65,953 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 29,662 1,674 24,589
સુરત 17,884 576 14,752
વડોદરા 6835 115 5349
ગાંધીનગર 2063 51 1757
ભાવનગર 2280 38 1870
બનાસકાંઠા 939 16 914
આણંદ 667 14 617
અરવલ્લી 365 25 298
રાજકોટ 3656 72 1979
મહેસાણા 1365 26 822
પંચમહાલ 1082 17 606
બોટાદ 417 5 315
મહીસાગર 509 2 425
પાટણ 838 37 759
ખેડા 851 15 756
સાબરકાંઠા 622 8 515
જામનગર 1678 23 1059
ભરૂચ 1291 11 984
કચ્છ 1019 28 670
દાહોદ 1010 5 678
ગીર-સોમનાથ 779 9 645
છોટાઉદેપુર 241 2 208
વલસાડ 904 8 796
નર્મદા 515 0 456
દેવભૂમિ દ્વારકા 147 4 86
જૂનાગઢ 1445 24 1138
નવસારી 780 7 670
પોરબંદર 237 4 185
સુરેન્દ્રનગર 1081 8 754
મોરબી 702 13 445
તાપી 225 3 208
ડાંગ 31 0 23
અમરેલી 978 13 619
અન્ય રાજ્ય 164 2 106
કુલ 83,262 2,855 65,953

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here