કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 16,328 એક્ટિવ કેસમાંથી 94 દર્દી વેન્ટીલેટર પર અને 16,234ની હાલત સ્થિર, કુલ કેસનો આંકડો 1,08,295એ પહોંચ્યો

0
0

રાજ્યમાં દિવસેને દિવસે કોરોનાની સ્થિતિ ગંભીર બનતી જાય છે. દરરોજ 1300થી વધુ કેસ તેમજ 15થી 20 લોકોના મોત થાય છે. બીજી તરફ સરકાર દ્વારા પણ કોવિડ-19ના ટેસ્ટની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 લાખ 1 હજાર 383 લોકોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી 1,08,295 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. જ્યારે અત્યાર સુધીમાં 88,815 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે અને 3,152 કોરોના દર્દીના મોત નિપજ્યા છે. હાલમાં 16,328 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 94 દર્દી વેન્ટીલેટર પર અને 16,234 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. જ્યારે ગુજરાતમાં 6 લાખ 23 હજાર 545 લોકો ક્વોરન્ટીન છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1,329 નવા દર્દી નોંધાયા છે અને 1,336 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ 16 દર્દીના કોરોનાથી મોત થયા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 8 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
21 ઓગસ્ટ 1204 14 1324
22 ઓગસ્ટ 1212 14 980
23 ઓગસ્ટ 1101 14 972
24 ઓગસ્ટ 1067 13 1021
25 ઓગસ્ટ 1096 20 1011
26 ઓગસ્ટ 1197 17 1047
27 ઓગસ્ટ 1190 17 1193
28 ઓગસ્ટ 1272 14 1050
29 ઓગસ્ટ 1282 13 1111
30 ઓગસ્ટ 1272 17 1095
31 ઓગસ્ટ 1282 14 1025
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
8 સપ્ટેમ્બર 1,295 13 1,445
9 સપ્ટેમ્બર 1,329 16 1,336
કુલ આંક 92,381 2,172 79,294

 

રાજ્યમાં 1,08,295 કેસ, 3,152 મોત અને કુલ 88,815 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 33,039 1,744 27,133
સુરત 23,062 673 19,444
વડોદરા 9,314 145 7,572
ગાંધીનગર 2,767 61 2,245
ભાવનગર 3,253 47 2,694
બનાસકાંઠા 1,321 18 1280
આણંદ 893 16 806
અરવલ્લી 476 25 336
રાજકોટ 6,100 105 4,047
મહેસાણા 1,807 28 1,220
પંચમહાલ 1,736 18 1,358
બોટાદ 571 5 448
મહીસાગર 682 3 640
પાટણ 1,211 40 1177
ખેડા 1,046 15 963
સાબરકાંઠા 818 9 640
જામનગર 3,702 27 3,234
ભરૂચ 1,769 12 1,463
કચ્છ 1,512 31 1132
દાહોદ 1,351 6 1044
ગીર-સોમનાથ 1,108 16 913
છોટાઉદેપુર 388 2 297
વલસાડ 1061 9 963
નર્મદા 732 0 625
દેવભૂમિ દ્વારકા 394 4 259
જૂનાગઢ 2044 31 1,737
નવસારી 996 7 884
પોરબંદર 354 4 334
સુરેન્દ્રનગર 1345 9 926
મોરબી 1,151 15 868
તાપી 419 4 362
ડાંગ 77 0 52
અમરેલી 1,530 20 1,141
અન્ય રાજ્ય 164 2 127
કુલ 1,08,295 3,152 88,815

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here