કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 28.71 લાખ ટેસ્ટમાંથી 1,05,671 કેસ પોઝિટિવ, અત્યાર સુધીમાં કુલ 86,034 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 3,123ના મોત

0
0

રાજ્યમાં હવે સિટી કરતા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી કોરોનાના વધારે કેસ સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં દરરોજ 1300થી વધુ કેસ જ્યારે 15થી 20 લોકોના મોત થયા છે. આ સાથે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ 1,05,671 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે અને કુલ 86,034 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે જ્યારે 3,123 દર્દીએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કોવિડ-19ના કુલ 28 લાખ 53 હજાર 371 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 16,514 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 89 દર્દી વેન્ટીલેટર પર છે જ્યારે 16,425 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1,330 નવા દર્દી નોંધાયા છે અને 1,276 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે 15 લોકોના મૃત્યુ થયા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
21 ઓગસ્ટ 1204 14 1324
22 ઓગસ્ટ 1212 14 980
23 ઓગસ્ટ 1101 14 972
24 ઓગસ્ટ 1067 13 1021
25 ઓગસ્ટ 1096 20 1011
26 ઓગસ્ટ 1197 17 1047
27 ઓગસ્ટ 1190 17 1193
28 ઓગસ્ટ 1272 14 1050
29 ઓગસ્ટ 1282 13 1111
30 ઓગસ્ટ 1272 17 1095
31 ઓગસ્ટ 1282 14 1025
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
કુલ આંક 89,757 2,143 77,513

 

રાજ્યમાં 1,05,671 કેસ, 3,123 મોત અને કુલ 86,034 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 32,698 1,737 26,917
સુરત 22,531 663 18,937
વડોદરા 9,064 142 7,322
ગાંધીનગર 2,697 58 2,190
ભાવનગર 3,166 47 2,568
બનાસકાંઠા 1,287 18 1233
આણંદ 866 16 764
અરવલ્લી 469 25 333
રાજકોટ 5,812 101 3,496
મહેસાણા 1,762 28 1,184
પંચમહાલ 1,673 18 1,258
બોટાદ 555 5 447
મહીસાગર 651 2 640
પાટણ 1,158 40 1138
ખેડા 1,027 15 944
સાબરકાંઠા 797 9 626
જામનગર 3,490 27 2,991
ભરૂચ 1,723 12 1,394
કચ્છ 1,467 31 1094
દાહોદ 1,309 6 975
ગીર-સોમનાથ 1,080 16 890
છોટાઉદેપુર 370 2 286
વલસાડ 1042 9 920
નર્મદા 714 0 604
દેવભૂમિ દ્વારકા 357 4 254
જૂનાગઢ 1,971 31 1,683
નવસારી 973 7 860
પોરબંદર 344 4 324
સુરેન્દ્રનગર 1317 8 908
મોરબી 1,095 15 817
તાપી 393 4 341
ડાંગ 73 0 43
અમરેલી 1,474 20 1,099
અન્ય રાજ્ય 164 2 127
કુલ 1,05,671 3,123 86,034

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here