કોરોના : ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 55,822 પોઝિટિવ કેસમાંથી 40,365 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ અને 2,326ના મોત, હાલમાં કુલ 13,131 કેસ એક્ટિવ

0
5

રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 6,42,370 ટેસ્ટ કરાયા છે. જેમાથી કુલ પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 55,822એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે 40365 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા અને મૃત્યુઆંક 2326 થયો છે. બીજીતરફ દરરોજ નવા 1000થી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1110 દર્દીઓ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 21ના મોત થયા છે અને 753 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 13131 એક્ટિવ કેસ છે. જેમાંથી 85 વૅન્ટિલેટર પર અને 13046 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.

24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 163 3 168
સુરત 299 13 147
વડોદરા 92 2 34
ગાંધીનગર 19 1 19
ભાવનગર 31 0 42
બનાસકાંઠા 35 0 27
આણંદ 11 0 4
અરવલ્લી 3 0 2
રાજકોટ 72 1 57
મહેસાણા 18 0 8
પંચમહાલ 18 0 9
બોટાદ 5 0 0
મહીસાગર 3 0 0
પાટણ 22 0 6
ખેડા 9 0 24
સાબરકાંઠા 14 0 12
જામનગર 14 0 5
ભરૂચ 19 0 14
કચ્છ 20 0 3
દાહોદ 30 0 34
ગીર-સોમનાથ 18 0 24
છોટાઉદેપુર 22 0 0
વલસાડ 15 0 26
નર્મદા 26 0 19
દેવભૂમિ દ્વારકા 4 0 0
જૂનાગઢ 20 0 23
નવસારી 18 0 10
પોરબંદર 2 0 1
સુરેન્દ્રનગર 24 0 13
મોરબી 10 1 11
તાપી 9 0 5
ડાંગ 6 0 0
અમરેલી 39 0 6
અન્ય રાજ્ય 0 0 0
કુલ 1,110 21 753

 

30 મેથી 25 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 110 21 753
કુલ આંક 39878 1346 31756

 

કુલ 55,822 દર્દી, 2,326ના મોત અને 40,365 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 25,692 1575 20,491
સુરત 11,672 359 7867
વડોદરા 4180 69 3339
ગાંધીનગર 1278 41 929
ભાવનગર 1181 21 778
બનાસકાંઠા 613 16 446
આણંદ 417 13 362
અરવલ્લી 294 24 244
રાજકોટ 1406 23 692
મહેસાણા 725 16 288
પંચમહાલ 398 16 258
બોટાદ 197 5 136
મહીસાગર 269 2 174
પાટણ 499 24 306
ખેડા 517 14 403
સાબરકાંઠા 373 8 243
જામનગર 581 12 310
ભરૂચ 745 11 476
કચ્છ 459 16 228
દાહોદ 425 5 106
ગીર-સોમનાથ 307 4 115
છોટાઉદેપુર 138 2 82
વલસાડ 540 5 338
નર્મદા 258 0 149
દેવભૂમિ દ્વારકા 43 3 26
જૂનાગઢ 742 9 518
નવસારી 466 6 301
પોરબંદર 41 2 30
સુરેન્દ્રનગર 613 8 254
મોરબી 190 7 133
તાપી 127 1 76
ડાંગ 15 0 9
અમરેલી 333 8 175
અન્ય રાજ્ય 88 1 83
કુલ 55,822 2326 40,365

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here