દહેગામ : વાસણા રાઠોડ ગામે આવેલી પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટ માસ્તર વિધવા બહેનોને વિધવા પેન્શન માટે ખવડાવે છે ધક્કા.

0
16

વાસણા રાઠોડ ના પોસ્ટ માસ્તર વિધવા સહાય બહેનોને વિધવા પેન્શન માટે ધરમ ધક્કા ખવડાવે છે અને આવનાર વિધવા મહિલાઓની પાસબુક ફેંકી દેવામાં આવે છે. એવી માહિતી વિધવા બહેનો દ્વારા જાણવા મળેલ છે.

 

 

વાસણા રાઠોડ અને વટવા ગામના વિધવા બહેનોને પોસ્ટઓફિસનું મળતું નથી સમયસર પેન્શન.
પોસ્ટમાસ્તરનું વિધવા બહેનો સાથે કરવામાં આવે છે તુમાખીભર્યું વર્તન
અત્યારે ટાઈમ નથી તેવું કહ્યા બાદ પાસબુક ચોપડી આવે છે ફેંકી દેવામાં

 

 

ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના વાસણા રાઠોડ અને વટવા ગામના વિધવા બહેનોની રજુઆતો થવા પામી છે કે છેલ્લા બે મહિનાથી અમે વાસણા રાઠોડ ગામે આવેલી પોસ્ટ ઓફિસમાં અમારું વિધવા સહાયનું પેન્શન લેવા માટે આ કચેરીમાં ધક્કા ખાઈએ છીએ તેમ છતાં આ કચેરીમાં ફરજ બજાવતા પોસ્ટ માસ્તર અમોને સંતોષકારક જવાબ આપતા નથી અને આજે આવો કાલે આવો તેમ કહી અમને પરેશાન કરી ધક્કા ખવડાવી રહ્યા છે અને અમારી પાસ બુકો બતાવવા જઈએ છે ત્યારે તે પાસબુક ફેંકી દે છે અને અત્યારે ટાઈમ નથી પછી આવજો તેમ કહીને અમને પાછા ધકેલી દે છે. તેથી આ પોસ્ટ માસ્તરથી અમે ત્રાસી જવા પામેલ છે. તો આ બાબતે અમોને સમયસર પેન્શન મળે તે માટે અમારી રજૂઆત થવા પામી છે. અને અમારી સાથે જે તુમાખી વર્તન થાય છે એ ન થાય તેવી અમારી રજૂઆત છે. તથા આવા પોસ્ટમાસ્તર સામે ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરવામાં આવે અને તેમની આવી વર્તુણક કરવા બાબતે તેમની પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી અમારી વિધવા બહેનોની રજૂઆત છે.

 

રિપોર્ટર : અગરસિંહ ચૌહાણ, CN24NEWS, દહેગામ, ગાંધીનગર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here