સુરેન્દ્રનગર : કોલસા, કાળા પથ્થર, સફેદ પથ્થર, અને બાયોડીઝલ ના ગેરકાયદેસર ચાલતા ધંધાઓના દ્રશ્યો CN24NEWS ના કેમેરામાં કેદ.

0
5

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાના ચાલતા કોલસા, કાળા પથ્થર, સફેદ પથ્થર, અને બાયોડીઝલ ના ગેરકાયદેસર ચાલતા ધંધાઓના દ્રશ્યો સી.એન.24 ન્યુઝ ના કેમેરામાં કેદ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here