ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને સુપ્રીમ કોર્ટની રાહત, હાઇકોર્ટેનાં ઓર્ડર પર સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્ટે

0
8

ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને સુપ્રીમ કોર્ટની રાહત

હાઇકોર્ટેનાં ઓર્ડર પર સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્ટે

2017ની ધોળકા વિધાનસભાની ચૂંટણી કરી હતી રદ્દ