કડવા-લેઉવા પટેલ સહિત 15 જ્ઞાતિઓને સરકારે બિનઅનામત વર્ગમાં મૂકી

0
0

ગુજરાત સરકારે બિન-અનામતી વર્ગની યાદીમાં 15 નવી જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ કર્યો છે.

ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાત સરકારે કહ્યું છે કે હિંદુ અને મુસ્લિમ સમાજની 15 એવી જ્ઞાતિ છે કે જેમને બિન-અનામતી વર્ગની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી છે.

અત્યાર સુધી 69 જ્ઞાતિ એવી હતી કે જેમને બિન અનામતી વર્ગની યાદીમાં સ્થાન પ્રાપ્ત હતું.

નવી યાદી પ્રમાણે લેઉવા તેમજ કડવા પટેલને પણ બિન-અનામતી વર્ગની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.

બિન-અનામતી વર્ગમાં સમાવેશ થયેલી જ્ઞાતિઓને રાજ્યમાં નોકરી કે શિક્ષણમાં અનામતના કોઈ ફાયદા મળતા નથી.

લેઉવા અને કડવા પટેલ સિવાય આ યાદીમાં શ્રી ગૌડ બ્રાહ્મણ, હિંદુ ખેડવા બ્રાહ્મણ, ગિરિનારાયણ બ્રાહ્મણ, દશા પાલીવાલ બ્રાહ્મણ, મહેશ્વરી વાણિયા, મહેશ્વરી અને હિંદુ જાટ ચૌધરીનો સમાવેશ થાય છે.

જ્યારે મુસ્લિમ જાતિઓમાંથી મુમના, હાલા મુસ્લિમ, આગરીયા મુસ્લિમ અને ભાડભુજા અને ભઠિયારા જેવી જાતિઓને આ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here