મેડિકલ કોલેજોની બેઠકોમાં ફી વધારો નહીં કરે સરકાર : નીતિન પટેલ

0
8

રાજ્યમાં મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓને લઇ રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યામાં દરેક જગ્યાએ ફી વધારાની વાત છે ત્યારે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે જે સરકારી મેડિકલ કોલેજો ચલાવે છે. તેવી 8 મેડિકલ કોલેજોમાં કોઇ જાતનો ફી વધારો નહીં કરે. રાજ્ય સરકાર સંચાલિત મેડિકલની 1600 સીટો છે. દરેક કોલેજની લગભગ 200 સીટો છે.

આ સીટો પૈકી 75 ટકા સીટો સરકારી ક્વોટામાં છે. જે ફક્ત પારદર્શિતા સાથે મેરિટ ક્વોટાથી ભરાય છે. 10 ટકા સીટોમાં ફી વધારે હોય છે જેમાં ડાયરેક્ટ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. 160 બેઠકો એનઆરઆઈ ક્વોટા છે. 1,600 બેઠકો પર રાજ્ય સરકાર દ્વારા મેડિકલની ફી સરકારી ક્વોટામાં 75 ટકા સીટ પર 3 લાખ રૂપિયા ફી વસુલાય છે. જ્યારે મેનેજમેન્ટ ક્વોટામાં 8 લાખ 25 હજાર રૂપિયા ફી છે. જ્યારે એનઆરઆઈ ક્વોટામાં 20 હજાર ડોલર ફી લેવાય છે.

રાજ્યમાં કોરોના મહામારી વખતે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મેળવે છે. તેમાં કોઈ જાતનો વધારો નહીં કરવાની આરોગ્યવિભાગે નક્કી કર્યું છે. આ વખતે જે મેડિકલ પ્રવેશ છે તેમાં કોઈ ફી વધારો કરાયો નથી.રાજ્ય સરકાર સંચાલિત મેડિકલ કોલેજોમાં આ વર્ષે કોઈ જાતનો ફી વધારો કરવામાં આવશે નહીં. આ સિવાય ખાનગી મેડિકલ કોલેજો અને મ્યુનિસિપલ કોલેજો જે ચલાવે છે તે નિર્ધારિત કરવાની જવાબદારી તેમની રહેશે. જેમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ સરકાર કરશે નહીં.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here