હાર્દિક પટેલને રાજ્ય બહાર જવા ગુજરાત હાઈકોર્ટે પરવાનગી આપી.

0
5

ગુજરાત હાઈકોર્ટે હાર્દિક પટેલને મોટી રાહત આપી છે. રાજ્ય બહાર જવાની હાર્દિકને પરવાનગી આપવામાં આવી છે. રાજકીય કામકાજ અંગે રાજ્યની બહાર જવા હાઈકોર્ટમાં હાર્દિકે મદદ માંગી હતી. રાજકીય કામકાજ અંગે રાજ્યની બહાર જવા હાર્દિકે હાઈકોર્ટ પાસેથી પરવાનગી માંગી હતી. નીચલી કોર્ટે હાર્દિકની અરજી ફગાવતા તેમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here