સાબરકાંઠા : હિંમતનગર યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ચીનનો નક્શો સળગાવીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો

0
0
હિંમતનગર યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ચીનનો નક્શો સળગાવીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો.
ચીનનો નક્શો સળગાવી તથા તેના પર જૂતા મારી વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો.
ભારત ચીન બોર્ડર પર ભારતીય વીર શહીદોનો બદલો લેવા કરાઈ માંગ.
ચીની ચીજ વસ્તુઓને બાયકોટ કરી કર્યો વિરોધ.
રિપોર્ટર : ભારતસિંહ રાઠોડ, CN24NEWS, સાબરકાંઠા 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here