કોરોના ઈફેક્ટ : તુલીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો નવતર પ્રયોગ, વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન ક્લાસ શરૂ કર્યા

0
16

અમદાવાદ: રાજ્યમાં હાલ કોરોના વાયરસના કારણે શાળા કોલેજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદની તુલીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા કોરોનાનો ડર પણ ના રહે અને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને અસર ના થાય તે માટે ઓનલાઈન ભણવાનું શરૂ કરી નવતર પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે. ગ્રેડ 12ના વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજીના ઓનલાઇન કલાસનો પ્રયોગ કરાયો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘરે ઓનલાઇન રહીને ભણી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here