વેડમી પૂરી : ઘઉંના લોટમાં રવો મિક્સ કરીને પૂરી બનાવો, બટાકાની સૂકી ભાજી, બુંદીનું રાયતું અને ચટણીની સાથે સર્વ કરો

0
7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here